Memorandum

o bratrství a vzájemné spolupráci Skotských templářů – Commandery pro střední a východní Evropu s Mezinárodním řádem Křížovníci s červeným srdcem – Cyriaci

Po diplomatických jednáních čelního představitele řádu Skotských templářských rytířů, Jeho Jasnosti Petra II. Michaela Vojtíška knížete von Hahn, komandéra pro střední a východní Evropu nezávislého autonomního velkopřevorství Scottish Knights Templar, kterou inicioval preceptor a provinční maršál řádu (Scottish Knights Templar) pro střední a východní Evropu Jeho Jasnost Svatopluk Richard Vladislav Norbert kníže z Haugwitz s čelním představitelem Mezinárodního řádu Křižovníci s červeným srdcem – Cyriaci Jeho Excelencí Bc. Jiřím Stanislavem generálním převorem CCy., ve vznešených zemích někdejší Koruny České (dnes v České republice), dospěli obě strany ke vzájemné názorové shodě, jejíž obsah byl v lednu 2013 písemně stvrzen slavnostně sepsaným.

Vojenský a duchovní rytířský řád Skotských templářských rytířů, Commandery pro střední a východní Evropu stejně jako Mezinárodní řád Křižovníci s červeným srdcem – Cyriaci při plnění svého poslání preferuje podporu mezinárodních i národních projektů zaměřených do oblasti charitativní (ve smyslu pomoci potřebným) a oblasti vojenské. Záměr na zřízení Mezinárodního vojenského centra pro válečné veterány NATO, jako rehabilitačního a rekvalifikačního centra v sídle řádu Cyriaků na zámku v Jemnici (okres Třebíč – Česká republika), považuje rytířský řád Skotských templářských rytířů za projekt svým zaměřením velice výjimečný, v němž se snoubí obě oblasti – jak charita, tak vojenství.

Umístění jména Air Marschalla Janouška do hlavního názvu Mezinárodního vojenského centra pro válečné veterány NATO na zámku v Jemnici řád Skotských templářů plně vnímá jako akt významného posílení českého vlastenectví a národní hrdosti v rámci zemí evropského společenství, v němž mají čeští vojáci historicky své pevné místo. Je zřejmé, že takto je celý projekt realizovaný v České republice vnímán také armádou české republiky, když získal záštitu Ministra obrany ČR pana Alexandra Vondry, což vnímáme jako příslib spolupráce s Armádou České republiky na projektu Mezinárodního vojenského centra pro válečné veterány NATO.