Pauperes commilitones Christi templique Salomonici – 1098
Militi Templi Scotia
The Autonomous Grand Priory of Scotland » Priory for Continental Europe

Poslání řádu

Řád je registrovaný v Evropské unii pod identifikačním číslem (PIC) #878046620.

Pauperes commilitones Christi templique Salomonici je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení templářských rytířů sdružující své registrované členy na základě společného zájmu. Je samostatnou právnickou osobou #07826460 a působí v Česku podle českého práva. U výkonné agentury EU EACEA (Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu Evropské komise) je registrován pod identifikačním kódem účastníka (PIC) #878046620.

Řád byl ve svém počátku devítičlenným společenstvím francouzských šlechticů založeným po přípravách od roku 1098 v roce 1103, a to v důsledku první křížové výpravy do Svaté země (1096-1099), jako „Pauperes commitiones Christi templique Salomonici“. Církevním řádem se stal v roce 1118. Účelem řádu byla militantní činnost zaměřená na ochranu pro zástupy poutníků z Evropy, putující do Svaté země. Řád byl v té době militantní a mnišský. Rychle se rozrostl a účastnil se bitev na ochranu nově založeného Jeruzalémského království proti muslimským sousedům. Řád se následně stal jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku a tak se stal záhy silnou ekonomickou i politickou institucí. S jeho mocí a velikostí se nemohl rovnat žádný jiný řád. Řád byl jako církevní zrušen v roce 1312 bulou Vox in excelso z důvodu mnoha smyšlených obvinění. Fungoval však nadále ve Skotsku jako řád svatého Jana a Templářů.

Dnešní autonomní velkopřevorství řádu templářů (M.T.S.) nemá zištný cíl. Udržuje tradici Templářských rytířů strážců, jež uchovávají tajemství stará tisíce let. Tato tajemství se v řádu generačně předávají. Templářští rytíři jsou Ti, kteří znají, vědí a chrání atributy morální, duchovní i finanční hodnoty před nevěřícími, nezasvěcenými a nepovolanými. Řád je zcela apolitický a nemá jakékoli politické ambice. Ke vzájemné komunikaci využívá řád svých symbolů a templářského písma.

Jeho účelem je ochrana a zachování evropského kulturního bohatství pro další generace. Mezi hlavní cíle patří ochrana víry a křesťanských hodnot, dále pak aktivity v oblasti zachování celosvětového míru.

V oblastech charitativních jsou realizovány individuální projekty, které pomáhají řešit obtížné životní situace potřebným