Pauperes commilitones Christi templique Salomonici – 1098
Militi Templi Scotia
The Autonomous Grand Priory of Scotland » Priory for Continental Europe

Znak řádu a heslo řádu

Řád je registrovaný v Evropské unii pod identifikačním číslem (PIC) #878046620.

Pauperes commilitones Christi templique Salomonici je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení templářských rytířů sdružující své registrované členy na základě společného zájmu. Je samostatnou právnickou osobou #07826460 a působí v Česku podle českého práva. U výkonné agentury EU EACEA (Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu Evropské komise) je registrován pod identifikačním kódem účastníka (PIC) #878046620.

Řádový Erb provází templáře od jejich prvopočátku. Stejně jako řád procházel i řádový erb historickým vývojem. Současný znak je ve vazbě na historii řádu a prostředí, v němž řád za posledních 700 let vyvíjel svou činnost.

Řádový erb je následující:

Štít je prostý. V něm je osmicípý šarlatový templářský kříž. Štít je převýšen královskou korunou s pěti viditelnými rameny. Podél štítu je z obou stran spuštěn řetěz, který je pod štítem spojen. Pod štítem a zavěšeným řádovým křížem templářů šarlatové barvy je umístěna nadvakrát podložená bílá stuha, na níž je černě nápis „Non nobis Domine non nobis sed Nomini Tuo da gloriam” (Ne nám, Pane, ne nám, ale Tvému jménu budiž sláva.), který je historickým řádovým heslem. Celý tento znak je podložen královským hermelínovým pláštěm (s ocásky hranostajů) smotaným zlatou šňůrou a převýšeným královskou korunou.

Heslo řádu je původním heslem a zní:

Ne nám, Pane, ne nám, ale Tvému jménu budiž sláva.

Pečeť řádu

Pečeť nese ve středu řádový erb a kolem něhož je opis Militi Templi Scotia. V případě převorství, velkých preceptoriátů a komend je v pečeti přidán název země a města a jméno komtura ve vnitřním opisu. Pečeť Velkopřevora, převora, preceptorů a komturů má ve středu nápisu: „Velkopřevor, převor, preceptoriát, komenda např. Bohemia Prague.

Prapor řádu

Prapor řádu je tvořen bílým a černým pruhem látky, přes který je položen velký osmicípý templářský kříž šarlatové barvy.

Jazyk řádu

Úředním jazykem řádu je Latina. Místní komendy jsou oprávněny udržovat korespondenci a vyvíjet činnost ve svých mateřských jazycích.

Sídla řádu

Hlavní sídlo Militi Templi Scotia – Autonomní velkopřevorství Skotska – se nachází ve Skotsku na adrese Balgonie Castle, By Markinch, Fife KY7 6HQ Scotland. V České republice sídlí Převorství pro kontinentální Evropu řádu a Preceptoriát sv. Jana Nepomuckého na adrese Platnéřská 89/11, 110 00, Praha 1 – Staré Město.