Pauperes commilitones Christi templique Salomonici – 1098
Militi Templi Scotia
The Autonomous Grand Priory of Scotland » Priory for Continental Europe

Templářská sídla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Templáři v zemích Českých měli v držení následující sídla. V některých z nich byly ustanoveny komendy:

Praha na Starém Městě u rotundy sv. Vavřince. Komenda s názvem „Jeruzalémská“ (1231)

 • podřízená komenda v Uhříněvsi, nedaleko Prahy (1292)
 • dvůr a kostel ve Stodůlkách
 • sídlo v Praze se stalo na konci 13. století preceptoriátem pro Čechy, Moravu a Slezsko (později i Rakousko)

Čejkovice s dvorem Šakvice (majetek získán 1248, komenda od r. 1269)

Jamolice –Templštějn se dvory a kostely (kolem roku 1250):

 • Bohuslavice, Dobřínsko, Dukovany
 • Horní Dubňany, Petrovice, Popovice
 • Brno (komenda?)

Město Vsetín s hradem Freundsbergem -Klenov (1300)

 • Klenov (zámek Freundsberg). V archivu zámku je dokument dosvědčující, že Freundsberg byl v roce 1308 templáři pronajmout jednomu z místních feudálů na dobu 31 let. Samotný hrad prý vystavěli templáři v roce 1297.
 • Štramberk, hrad řádu, první zmínky v roce 1220 (podle jiných zdrojů tento hrad získali templáři v roce 1241 na oplátku za účast v bitvě o Legnici), později jej vlastnili místní feudální páni. Byl částečně zachován.

Slezská Malá Olešnice (Polsko) s vesnicemi a dvory, z nichž některé byly na území současné ČR :

 • Kalinowa-Kallen, Brožec-Brosewitz, Jawor-Jaworów
 • Male Jankowice-Jenkwitz, Tempelfeld-Owczany, Frauenhein-Chwalibožice
 • Rosenhein-Godzikowice, Hennensdor-Osiek, Psary-Hünern
 • Bakow-Bankau, Hennansdorf-Kowalów ,Güntersdorf-Czestoczice
 • komenda podléhala přímo centru alemansko-slovanské preceptury v Braunschweigu

 

Dalším směrem, kde moravští templáři získávali majetky, bylo Rakousko. Jednalo se zejména o vsi v okolí Vídně, které tvořily další ekonomické zázemí pro expanzi řádu. Protože však v Rakousku nefungovala žádná samostatná komenda, bylo toto území přičleněno k českomoravské provincii a Ekko, vedle majetků pro řád, si dále rozšiřoval titulaturu (commendator prouincialis per Bohemiam. Morauiam et Austriam, et fratres domus in Shekwitz ordinis cruciferorom de templo).

Mapa templářských sídel ve střední Evropě: