Templářské kříže

Templářský řád používal historicky více druhů křížů jako své označení. Níže je uveden jejich chronologický přehled.

1119 – Lorrainský kříž

Prvním symbolem, jenž templářský řád obdržel byl méně známý lorrainský kříž. Řádu byl udělen roku 1119 od jeruzalémského patriarchy, ten byl spřízněn s Bernardem s Clairvaux.

           

 

1146 – Kříž osmi blahoslavenství

Dne 27. dubna 1146 daroval papež Evžen III templářům ještě kříž osmi blahoslavenství. Tento kříž již měl své majitele, byl jím Řád rytířů sv. Jana z Jeruzaléma, neboli Johanité.

      

 

1147 – Croix pattlée, templářský kříž

Dnes asi nejznámější „Croix pattlée“ nebo prostě „templářský kříž“ či „tlapatý kříž“ přijali Templáři jako symbol na svých bílých pláštích v roce 1147. Nebyl zde ale uřčen žádný specifický styl a templáři používají různé verze tohoto kříže. Tlapatý kříž (Croix pattée) nebyl v žádném případě jejich oficiální symbol.

           

 

1147 – Kříž templářských rytířů z Calatravy

V roce 1147 byli Templáři pozváni králem Kastilie, Alfonsem VII., chránit hrad, který dobyl od Moorseho. Hrad byl nazýván Calatrava (arabsky Qal’at Rabah: “pevnost Rabah”). Templáři založil posádku a zůstali tam po dobu deseti let.

 

1200 – Složitější podoba osmirohého kříže

Kolem roku 1200 začali Templáři používat novou verzi osmirohého kříže. Protože se templáři nechtěli dělit o stejný kříž s johanity, přepracovali jej do složitější podoby za využití umění geometrie.

   

 

1825 – Skotský templářský kříž

Skotsko: roku 1825 bylo rozhodnuto, že rytíři budou užívat bílý plášť nebo hábit s červeným osmirohým křížem na levé části hrudi, což symbolizuje osm bodů templářské verze Blahoslavenství:

  1. duchovní radost
  2. vydržet pronásledování
  3. žíti bez zloby
  4. plakej nad svými hříchy
  5. poniž Ty, jejž Tě zradili
  6. miluj spravedlnost
  7. buď milosrdný
  8. buď upřímný a s čistým srdcem